11.09.2023

Kohti medialukutaitoista kuntaa kuljetaan johtamista kehittämällä

KAVIn vuoden 2023 Medialukutaitoa koskeva katsaus käsittelee mediakasvatusta kunnissa. Kunnilla on keskeinen rooli kansalaisten medialukutaidon edistämisessä, ja kuntien edellytykset mediakasvatustyöhön ovat monessa suhteessa hyvät. Johtamisella on tärkeä rooli kattavan, systemaattisen ja laadukkaan medialukutaitotyön varmistamisessa ja kehittämisessä. Katsaus sisältää keinoja mediakasvatuksen johtamiseen ja kuntien strategiatyöhön.

Katsaus perustuu tuoreeseen selvitykseen, joka toteutettiin Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen ja Kansallisen audiovisuaalisen instituutin KAVI:n yhteistyönä. Tutkimus toi esiin monia vahvuuksia, kuten yleisten kirjastojen roolin ja suunnitelmallisen lähestymistavan lasten ja nuorten medialukutaidon edistämiseen. Tutkimuksessa tunnistettiin myös alueita, joilla on selkeitä heikkouksia.

Mediakasvatus on tutkituissa kunnissa pitkälti vakiintunut osaksi opetus- ja kulttuurialan työtä. Erityistä huomiota on kiinnitetty mediakasvatukseen varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja kirjastoissa, ja näiden toimijoiden välillä on myös säännöllistä ja suunnitelmallista yhteistyötä.

Mediakasvatusta ei kuitenkaan aina toteuteta samalla tavalla ja käytännöt vaihtelevat. Korjaavia toimenpiteitä tarvitaan erityisesti hallinnon ja rakenteiden osalta. Mediakasvatus ja medialukutaito voisivat myös selkeämmin näkyä kuntien strategioissa. Suunnitelmallisuudella varmistetaan toimien kattavuus ja yhdenvertaisuus.

KAVI tarjoaa maksutonta tukea medialukutaitotyön kehittämiseen

KAVIn mediakasvatustiimiltä saat sparraustukea mediakasvatussuunnitelmien laatimiseen. Olemme myös julkaisseet medialukutaitoon liittyviä koulutuskokonaisuuksia, joita voi hyödyntää kehittämistyössä.  

Koko suomenkielinen raportti julkaistiin 23. toukokuuta 2023 osana medialukutaitofoorumia. Laajennettu tiivistelmä on saatavilla englanniksi ja ruotsiksi.

Lisää tietoa kuntien mediakasvatustyön tuesta:
Suunnittelija Tommi Tossavainen

sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kavi.fi

Kuvituskuva: Sopivadesign