31.07.2023

Mediakasvatus edistää moninaisuutta osana opetus- ja kulttuuriministeriön taide- ja kulttuuripolitiikkaa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut taiteen ja kulttuurin moninaisuuden edistämiseksi uuden toimenpideohjelman. Toimenpideohjelma pyrkii edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, tunnistamaan kulttuuriperinnön moninaisuutta, vahvistamaan kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä mahdollistamaan kaikkien Suomessa asuvien henkilöiden tietojen ja taitojen kehittämisen ja niiden hyödyntämisen työssä ja vapaa-ajalla.

Ministeriö toteuttaa ohjelmaa yhteistyössä hallinnonalansa virastojen, kulttuurilaitosten, kuntien sekä taide- ja kulttuurialojen yhteisöjen kanssa. Lisäksi tehdään poikkihallinnollista yhteistyötä muiden ministeriöiden ja hallinnonalojen toimijoiden kanssa.

KAVIn mediakasvatus on toimenpideohjelmassa hyvin mukana (ks. sivut 35–36). KAVI pyrkii mediakasvatustoiminnassaan edistämään moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta kahdella tasolla:

Ministeriö tulee seuraamaan ohjelman toteutumista osana hallinnonalan ohjausta ja johtamista. Myöhemmin ohjelmaa on tarkoitus päivittää saatujen tuloksien ja palautteen perusteella.

Tutustu koko toimenpideohjelmaan täältä: Taide, kulttuuri ja moninainen Suomi. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimenpideohjelma moninaisuuden edistämiseksi taiteen ja kulttuurin alalla

Lähteet: Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 28.6.2023

Kuva: Rawpixel/Unsplash