28.05.2024

Medialukutaito Suomessa 2023 -katsauksen ensimmäinen versio on nyt julkaistu – kommenteille aikaa 7.6. asti

Ensimmäinen Medialukutaito Suomessa -katsaus on julkaistu. Medialukutaidon edistämisestä tulee AVMS-direktiivin mukaisesti kerätä tietoa EU-komissiolle kolmen vuoden välein. Raportointia varten on nyt kehitetty vuosittain toistettava kysely ja katsaus, jotka palvelevat samalla kansallisia tarpeita ja mediakasvatuslinjausten toimeenpanoa. Ensimmäistä versiota voi kommentoida 7.6. klo 16 asti. Tämän jälkeen kommentit tarkistetaan, katsausta viilataan ja lopullinen katsaus julkaistaan elokuussa.

Monipuolista ja tavoittavaa mediakasvatusta

Katsauksen runko muodostuu mediakasvatuksen kentällä toimiville tahoille suunnatusta kyselystä. Kyselyyn vastasi 53 henkilöä yhteensä 46 eri organisaatiosta maalis- ja huhtikuun aikana. Kysely ja katsaus koskevat vuonna 2023 toteutettua medialukutaidon edistämistä Suomessa.

Kyselyn tuloksista selviää, että noin puolet vastaajista edistää mediakasvatusta organisaation muun toiminnan ohessa ja 40 % vastanneista organisaatioista teki mediakasvatusta joko pääasiallisena työnään tai heillä oli töissä henkilöitä, joille mediakasvatus oli pääasiallinen tehtävä.

Henkilötyövuosissa mediakasvatukseen resursoitiin vastaajien organisaatioissa 2,7 henkilötyövuotta vuonna 2023. Kertaluontoisen omaisia hankkeita Suomessa toteutettiin vuoden 2023 aikana ainakin 35 ja niihin oli saatu valtionhallinnon rahoitusta reilut 3 miljoonaa euroa. Tämän päälle tulee muu rahoitus, jota on saatu esimerkiksi kansainvälisistä lähteistä, säätiöiltä ja yrityksiltä. Vapaaehtoistyön merkitystäkään ei tule unohtaa. Valtionavustuksen kaltaista rahoitusta saatiin erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Mediakasvatuksen kohderyhmät ovat monipuolisia: nuoret eli 13–29-vuotiaat ovat kohderyhmistä parhaiten edustettuina, mutta lähes saman verran toimintaa suunnattiin ammattilaisille ja sellaiseksi aikoville. Tieteellisiä artikkeleita sekä selvityksiä ja raportteja mediakasvatuksen alueelta julkaistiin ainakin reilut 20 ja erilaisia tilaisuuksia ja tapahtuma järjestettiin noin 2000 tavoittaen lähes 340 000 ihmistä.

Ajatuksia tulevaan

Medialukutaito Suomessa -katsaus julkistetaan nyt ensimmäistä kertaa ja tämän vuoksi siihen liittyvään kyselyyn vastaajille ja koko mediakasvatuskentälle annetaan vielä mahdollisuus tulosten tarkasteluun. Seuraava kysely kerätään helmi-maaliskuussa 2025 ja kommentoimaan pääsevät kaikki vastaajat. Kyselyä kehitetään saatujen kokemusten ja palautteen avulla. Jatkossa toivomme, että vieläkin suurempi joukko löytäisi aikaa vastata, sillä näin kuva medialukutaidon edistämisestä tarkentuu edelleen.

KAVI kiittää kaikki jo tässä vaiheessa kyselyyn osaa ottaneita sekä katsausta kommentoivia! Omaa toimintaa, julkaisuja, hankkeita ja tapahtumia voi ilmoittaa ympäri vuoden Medialukutaito Suomessa -sivuston kautta.

Linkki vuoden 2023 Medialukutaito Suomessa -katsaukseen.

Kommentit voi lähettää osoitteeseen julia.alajarvi@kavi.fi

Julia Alajärvi

Erityisasiantuntija, KAVI

Kuva: Dedraw Studio