24.08.2023

Medialukutaitomallien kehittäminen paikallisten vahvuuksien pohjalta: Mitä kuuluu Luova Eurooppa -hankkeille?

Vuosi sitten syksyllä kuusi medialukutaitohanketta sai rahoituksen EU:n Luova Eurooppa -ohjelmasta. Kahdessa hankkeessa on mukana suomalainen organisaatio: Inclusive and Creative Media Education (ICME), koordinaattorina KAVI, ja Seniors United against Misinformation (SUM), konsortion jäsenenä Lapin yliopisto. Mitä hankkeille kuuluu nyt ja mikä hankkeita yhdistää?

Tutkimusperustaisen SUM-hankkeen tavoitteena on lisätä ikäihmisten resilienssiä mis- ja disinformaatiota vastaan digitaalisissa ympäristössä sekä valmiuksia löytää, jakaa ja tuottaa luotettavaa tietoa verkossa. Hankkeessa suunnitellaan ja pilotoidaan vertaisoppimiseen perustuvia medialukutaidon koulutuskokonaisuuksia, joiden tavoitteena on vahvistaa medialukutaidon pedagogiikkaa Euroopan tasolla, jotta se palvelisi paremmin ikääntyneiden ensisijaisia tavoitteita ja tarpeita. Työskentelytapa on inklusiivinen ja ikäihmisiä osallistava. Pilotit sijoittuvat Suomen lisäksi Espanjaan ja Italiaan.

Hankkeen päätuotteena luodaan avoin vertaisohjaajien työkalupakki digitaalisena ja tulostettavana versiona. Työkalupakki käännetään seitsemälle kielelle: italia, espanja, suomi, katalaani, englanti, ranska ja saksa.

Tähän mennessä hankkeessa on käyty keskustelua online-tapahtumassa ikääntyneiden kriittisten mediataitojen jalkauttamisen tilasta maailmanlaajuisesti; miten, missä ja kenen toimesta mediataitoja koulutetaan ja valeuutisten tunnistamista opetetaan. Hankkeessa on tuotettu myös benchmark-raportti, jossa kartoitettiin eurooppalaisia toimijoita ja heidän metodologioitaan ja menetelmiään ikäihmisten mis- ja disinformaation resilienssin kasvattamiseen. Yhdessä italialaisten ja espanjalaisten kanssa on suunniteltu tänä syksynä pidettävät työpajat, jossa pilotoidaan ikääntyneiden kanssa menetelmiä, joilla kasvatettaisiin heidän kriittisiä mediataitoja mis- ja disinformaatiota vastaan. Työpajat perustuvat vertaisoppimisen malliin, jossa ikääntyneet ohjaavat työpajat ikäisilleen. Työpajoista saatujen palautteiden ja kokemusten kautta saadaan arvokasta tietoa hankkeen työkalupakin kehittämistä varten.

Hankkeissa nähdään rikkautena maiden, kulttuurien ja organisaatioiden väliset erityiset ja yhteiset piirteet.

ICME-hankkeen tavoitteena on luoda innovatiivisia toimintamalleja medialukutaidon edistämiseen luovuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmia korostaen. Erityistä huomiota kiinnitetään nuorten osallisuuteen. Toimintamallit soveltuvat niin muodolliseen kuin epämuodolliseen mediakasvatustoimintaan eri ikäisten keskuudessa. Kukin toimintamalli pilotoidaan Suomen lisäksi kahden muun konsortion jäsenen kotimaassa eli Italiassa ja Pohjois-Makedoniassa, ja niitä muokataan paikallisten erityispiirteiden pohjalta. Toimintamallit julkaistaan avoimesti verkossa paikallisilla kielillä sekä englanniksi. Pilotista saatujen kokemusten perusteella julkaistaan kontekstuaalista prosessia käsittelevä metodologia.

Hankkeen aluksi KAVI on keskittynyt yhdenvertaisen medialukutaidon teeman luoden yhdenvertaisen medialukutaidon suunnitteluperiaatteet. Ne auttavat eri alojen mediakasvattajia pohtimaan ja löytämään keinoja oman toiminnan kehittämiseksi. Tänä syksynä KAVI on saanut Pohjois-Makedoniasta pilotoitavakseen nuoria osallistavan toimintamallin. Pohjois-Makedonia pilotoi mallia lukiokoulutuksessa, kun taas KAVI aikoo kehittää ja pilotoida mallia Suomessa nuorisotyön kentällä.

Hankkeissa on useampikin yhtymäkohta. Molemmissa hankkeissa korostuu inklusiivinen ja osallistava toiminta, joka tähtää yhdenvertaisempaan medialukutaitoon. SUM-hankkeessa osallistetaan erityisesti ikäihmisiä ja ICME-hankkeessa nuoria. Molemmilla on tavoitteena huomioida niin eri taustoista tulevat kuin haavoittuvassa asemassa olevat ja erityistä tukea tarvitsevat osallistujat oman kohderyhmänsä sisällä. 

Molemmissa hankkeissa luodaan toimintamalleja paikallisten vahvuuksien pohjalta. Hankkeissa nähdään rikkautena maiden, kulttuurien ja organisaatioiden väliset erityiset ja yhteiset piirteet. Suomi edustaa hankkeissa pohjoista Eurooppaa, kun taas muut kumppanimaat sijoittuvat etelämmäksi. Osallistuvat organisaatiot sijoittuvat yhteiskunnan eri sektoreille. Myös mediakasvatuksella on erilainen asema kussakin maassa ja kukin toimija tarkastelee sitä omasta näkökulmastaan käsin.
Hankkeissa pidetään tärkeänä, että tulokset julkaistaan avoimesti mediakasvattajien eteenpäin kehitettäväksi.

Seuraa hankkeiden etenemistä ja hyödynnä niiden tuloksia verkkosivuilta www.wearesum.eu ja www.icmeproject.eu. Päivitämme hankkeiden kuulumisia myös Medialukutaito Suomessa kanaviin.