07.09.2023

Mediakasvatus edistää yhdenvertaisuutta 

Vuonna 2019 julkaistuissa kansallisissa mediakasvatuslinjauksissa yhteiskunnan polarisaatio ja rasismi on tunnistettu yhdeksi ongelmaksi, joka mediakasvatuksessa on otettava huomioon.  

Linjausten mukaan mediakasvatus pyrkii edistämään ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä luomaan edellytyksiä kestävälle kehitykselle. Mediakasvatuksella edistetään myös yleistä ihmisenä kasvamista, sosioekonomista, sukupuoleen ja ikään liittyvää sekä etnistä yhdenvertaisuutta, ja sen kautta käsitellään eettisiä ja moraalisia teemoja. 

Moninaisuus on yksi mediakasvatusta kuvaavista piirteistä, ja se on myös yksi kentän ja toiminnan vahvuus. Yhdenvertaisuutta edistävä mediakasvatus kunnioittaa kulttuurista moninaisuutta ja ihmisten ainutkertaisuutta. Mediakasvatuksen yhdenvertaisuutta edistetään esimerkiksi kohderyhmätietoisuudella sekä toiminnan ja materiaalien saavutettavuutta parantamalla. 

Mediakasvatus pohjautuu sanan-, mielipiteen-, ilmaisun, ajattelun ja toiminnan vapauteen, ja sen avulla ihmisoikeuksiin sekä demokratiaan liittyviä tavoitteita myös edistetään. Sananvapauteen kuuluu myös vastuu ja vastuullinen toiminta, esimerkiksi tekijänoikeuksien kunnioittaminen ja muita kunnioittava käyttäytyminen sekä sananvapautta rajoittavan vihapuheen vastustaminen. 

KAVI on julkaissut myös yhdenvertaisen mediakasvatuksen suunnitteluperiaatteet, jotka pyrkivät tukemaan käytännön tasolla mediakasvattajia tasa-arvoisessa ja syrjimättömässä mediakasvatuksessa. 

Käytännön vinkkejä rasisminvastaiseen mediakasvatukseen löydät näistä materiaaleista: 

  • Pullopostia mediameressä -tehtäväkokonaisuus empatiataitojen ja sananvapauden edistämiseen mediakasvatuksen keinoin. 
  • Fair Play -kirja pysäyttää miettimään rasismia ja kolonialismia peleissä. Julkaisu on englanninkielinen. 
  • Riikka Kaukisen artikkeli Kohti parempaa pelikulttuuria-artikkeli (s. 100-114) Pelikasvattajan käsikirja 2 -julkaisussa 
  • Tampereen yliopiston pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikön tutkijatohtori Usva Frimanin puheenvuoro Yhdenvertaisempaa pelitoimintaa Pelikasvatuksen kesäpäivillä 2023 
  • Perusopetuksen ylemmille luokille suunnattu Polkuja medialukutaitoon –opas sisältää kuvaukset siitä, mitä yläkouluikäisen tulisi tietää ja osata toimiakseen vastuullisesti mediaympäristöissä. Opas sisältää myös paljon käytännön harjoituksia.  

Lisätietoja: 

mediakasvatuksen erityisasiantuntija Julia Alajärvi 
sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kavi.fi  

Artikkelikuva: Lassi Kaikkonen