25.04.2024

Mediataitoviikolla nostettiin esiin mediankäytön ja hyvinvoinnin yhteyksiä  

Mediataitoviikkoa vietettiin helmikuun toisella viikolla. Tänä vuonna ennätykselliset 70 kumppaniorganisaatiota osallistui viikkoon julkaisemalla materiaaleja, artikkeleita, ja järjestämällä tapahtumia ja viestintää mediataidoista. Mediataitoviikkoon osallistui yli 1800 henkilöä, jotka vuorostaan omassa työssään edistävät lasten, nuorten ja esimerkiksi senioreiden ja syrjäytymisvaarassa olevien aikuisten mediataitoja. Osallistujia oli ilahduttavasti jälleen koko maasta: Aina Maarianhaminasta Tuupovaaraan ja Hangosta Karigasniemelle. Toiminta on ollut monipuolista ja sosiaalisen median julkaisujen perusteella hauskaa ja kekseliästä.   

Mediankäytön ja hyvinvoinnin suhde 

Vuoden teemana oli hyvinvointi, mikä näkyi monien viikkoa varten tuotettujen mediataitomateriaalien teemoissa ja myös monissa Mediataito -verkkolehden artikkeleissa. Teemaan liittyvät artikkelit kattavat aiheita Kouluterveyskyselystä aina romanssihuijauksiin.  

KAVI julkaisi nuorten ja nuorten aikuisten mediankäyttöä koskevan tutkimuksen tulokset. Aineistosta nousi esiin mielenkiintoisia seikkoja, kun mediankäytön kokemuksia verrattiin vastaajien arvioon perheen tai omasta taloudellisesta tilanteesta. Pienituloisissa kotitalouksissa asuvilla nuorilla on muita todennäköisemmin negatiivisia kokemuksia älypuhelimillaan. Näitä ovat muun muassa vihapuhe, huono itsetunto ja esimerkiksi harkitsemattomat ostopäätökset.   

Mediakasvatuksen tietoperustaisuuden pohjaa lisäsi myös Mannerheimin Lastensuojeluliiton Mediataitoviikolla julkaisemat nuorten mediankäytön haastattelututkimuksen tulokset. Ne osoittavat, että netti on nuorille tärkeä paikka vahvistaa ystävyyssuhteita, mutta monet kohtaavat myös kiusaamista ja häirintää, ulkopuolisuuden kokemuksia, yksinäisyyttä ja nettiriippuvuutta. 35 prosenttia nuorista haluaisi vähentää netin käyttöä, mutta ei koe pystyvänsä siihen. Nuorilla oli aikuisille tärkeä viesti: Nuoret odottavat aikuisilta ja palveluntarjoajilta aktiivista roolia, rajojen asettamista ja huolenpitoa. 

Tekoäly medialukutaidon näkökulmasta 

Tekoäly nousi kuin itsestään vuoden toiseksi teemaksi, ja se näkyi sekä tapahtumien teemoissa että pedagogisissa materiaaleissa. Näitä olivat muun muassa Yleisradion julkaisema erittäin laaja oppimispaketti aiheesta sekä Tampereen Postimuseon järjestämä päivä, jossa sai kokeilla ja pitää hauskaa tekoälyn parissa. Kaikki materiaalit ovat edelleen käytettävissäsi Mediataitoviikon materiaalipankissa. Tässä linkki tekoälyä käsitteleviin materiaaleihin.   

Verkossa järjestetty vanhempainilta herätti hyvää keskustelua kodeissa 

KAVI, Pelastakaa Lapset ry ja MLL jatkoivat yhteistyönä järjestetyn verkkovanhempainillan perinnettä. Tänä vuonna pääpuhujana oli Erika Maksniemi, joka kertoi tuoreesta väitöskirjastaan “Hyvä paha some”.  Hän toi keskusteluun paljon tutkimukseen perustuvaa tietoa. Muut puhujat olivat KAVIn, Pelastakaa Lasten ja MLL:n mediakasvatuksen asiantuntijoita, ja napakat puheenvuorot perehdyttivät mm. Pelaamisen ja verkon kautta tapahtuvan seksuaaliväkivallan aiheisiin. Kaikki puheenvuorot ovat katsottavissa tallenteista Asiaa mediakasvatuksesta -kanavan soittolistalta.  

Vanhemmilta saatu palaute oli erittäin hyvää, ja kuulimme useilta osallistujilta, kuinka ilta oli ollut silmiä avaava ja että aiheista oli keskusteltu nuorten kanssa kotona. Vanhempainiltaan ilmoittautui 725 osallistujaa, mikä jo osaltaan kertoo näiden aiheiden käsittelyn tarpeesta.   

Kriittistä lukutaitoa, turvallisuutta ja turvataitoja pidetään tärkeinä aiheina 

Keräämme joka vuosi palautetta Mediataitoviikon osallistujilta, jotta opimme, mitkä tapahtumat ja materiaalit ovat olleet erityisesti hyödyllisiä, ja miten Mediataitoviikkoa voisi kehittää. Kysymme myös, mitä osallistujat pitävät tärkeinä aiheina mediakasvatuksessa. Vastauksissa korostui kriittinen lukutaito ja turvallinen netinkäyttö. Myös turvataitojen harjoittelua lasten kanssa pidetään hyvin tärkeänä. Lisäksi tunnetaidot, somekäytös ja ikärajojen noudattaminen mainittiin useissa vastauksissa. Uusista mediailmiöistä nousivat esiin tekoälyn lukutaito, algoritmien vaikutuksen ymmärtäminen ja deepfake.  

Moni vastaaja toisaalta toi esiin, miten mediankäyttöön voi myös suhtautua ilolla ja innostuksella, ja huomata tapoja ilmaista itseään ja ajatuksiaan.  

Mediataitokoulu.fi -palvelusta löytyy useita materiaaleja, joiden avulla näitä toivottuja mediataitoja voi tukea jo nyt. Sekä Mediataitokoulu.fi -sivustoa että vuoden 2025 Mediataitoviikon sisältöjä kehitetään osallistujien toiveiden perusteella.  

Lisätietoja Mediataitoviikosta: 
Viestintäsuunnittelija Leena Pylkkö, KAVI 
leena.pylkko@kavi.fi

Artikkelin kuva: Maria Vilja