22.07.2021

Suomi eurooppalaisen medialukutaitovertailun kärjessä

Kansainvälinen Media pluralism monitor -selvitys seuraa vuosittain medialukutaidon tilaa Euroopassa. Suomi kuuluu viime vuosien tapaan vertailun kärjessä olevien maiden ryhmään.

Vertailun perusteella medialukutaidon tila Euroopassa on Suomen lisäksi paras Saksassa ja Alankomaissa. Näiden lisäksi tilanne on myös hyvä Ruotsissa, Tanskassa, Virossa, Luxemburgissa sekä Belgiassa.

Suomi sijoittuu kansainvälisessä medialukutaitovertailussa kärjessä olevien maiden ryhmään.

Medialukutaidon mittari koostuu selvityksessä kolmesta osa-alueesta. Monitori tarkastelee medialukutaidon tilaa:

  • olemassa olevan linjausviitekehikon,
  • tehtyjen toimenpiteiden sekä
  • ihmisten digitaalisen osaamisen puitteissa.

Linjausviitekehikon osalta selvitys tarkastelee olemassa olevia medialukutaidon linjauksia ja niiden toimeenpanoa (ml. opetuksessa). Toimenpiteiden osalta selvityksessä kiinnitetään huomiota kattavuuteen sekä kohderyhmien moninaisuuteen. Digitaalisen osaamisen kohdalla on verrattu sitä, kuinka suurella osalla väestöä on vähintään perustason digitaaliset taidot. Vertailu perustuu Eurostat-tilastoon.

Medialukutaito kuuluu selvityksessä sosiaalisen inklusiivisuuden pääalueeseen. Muita pääalueita ovat suojelu, markkinoiden moninaisuus ja poliittinen itsenäisyys. Vertailu pohjautuu kansallisilta asiantuntijoilta kerättyyn kyselyaineistoon. Kansalliset raportit ovat vertaisarvioitu luotettavuuden takaamiseksi.

Lue lisää kansainvälisestä vertailusta ja sen tuloksista täältä.

Suomen maakohtaiseen raporttiin voit tutustua täältä.