03.09.2020

Systemaattisesti, laadukkaasti ja kattavasti – Mediakasvatusfoorumi 2020

Keskiviikkona 2.9.2020 järjestettiin järjestyksessään yhdeksäs Mediakasvatusfoorumi. Foorumi oli samalla ensimmäinen etäyhteyksin järjestetty Mediakasvatusfoorumi. Meille KAVIssa on ollut ilo huomata, kuinka moni haluaa osallistua foorumiin vielä tällaisenakin aikana, kun monilla jo videopuheluväsymys painaa. Tilaisuuteen ilmoittautui lähes sata osallistujaa.

Foorumin tarkoitus on käsitellä yhdessä suomalaisen mediakasvatuksen teemoja: tänä vuonna systemaattisuutta, laatua ja kattavuutta. Nämä teemat kehittyivät viime vuonna kansallisten Medialukutaito Suomessa -linjausten selkärangaksi yli sadan organisaation ja asiantuntijan antaman työpanoksen pohjalta.

Medialukutaito on ollut tänä vuonna ehkä enemmän kuin koskaan esillä mediassa. Koronaviruspandemian siivellä maailman yli on pyyhkäissyt myös terveyteen liittyvän väärän tiedon hyöky, joka pahimmillaan uhkaa ihmishenkiä. Tämän seurauksena ovat lisääntyneet myös puheenvuorot siitä, kuinka ihmisten tulisi olla lukutaitoisempia: medialukutaitoisia, terveyslukutaitoisia, informaatiolukutaitoisia.

Harvoin lukutaidossa kuitenkaan on kyse siitä, että ihminen olisi noin vain päättänyt olla lukutaitoinen tai -taidoton. Siksi ei riitä, että pääkirjoituksissa ja juhlapuheissa julistetaan tarvetta medialukutaidolle. Kun kriisi iskee, voidaan esivallan päätöksellä julistaa poikkeustila, mutta medialukutaitoiseksi ei voi muuttua pelkällä päätöksellä. Jos ihmisten toivotaan osaavan jotain, on myös varmistettava, että heillä on realistinen mahdollisuus, sekä riittävä aika ja tila, oppia. Ja sen eteen me kaikki mediakasvattajat teemme työtä. Ilman kasvatusta ja opetusta – oli se sitten jonkun toisen tarjoamaa tai ihmisen itse itsensä kasvattamista – emme voi odottaa, että medialukutaito ilmaantuisi tyhjästä.

Me mediakasvattajat olemme tehneet työtä medialukutaidon eteen ennen korona-aikaa ja tulemme tekemään sen jälkeenkin. Suomalaisen medialukutaitopolitiikan teemoista systemaattisuus kuvastaa sitä, kuinka alalla on yhteinen tahto edistää medialukutaitoa riippumatta siitä, mikä asia kulloinkin on pinnalla. Tietysti ajankohtaisiin asioihin tulee tarttua, reagoida ja ennakoida. Mutta lopulta jäävuoren huippua tärkeämpää on yleensä se, mitä jää pinnan alle. Jokapäiväinen kasvatus, opetus, neuvonta ja tuki, on sitä työtä joka voi vastata kunkin ihmisen omiin aitoihin tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin.

Ollakseen vaikuttavaa ja merkityksellistä, kasvatuksen on kuitenkin oltava laadukasta. Suomalaisia moititaan toisinaan turhasta vaatimattomuudesta. Oman työn kriittinenkin tarkastelu ei kuitenkaan ole turhaa vähättelyä. Avoin pyrkimys kohti parempaa on merkki siitä, että ollaan terveellä pohjalla. Suomalaista mediakasvatusta arvioidessa voimme vilpittömästi todeta, että teemme hyvää työtä, mutta aina on varaa kehittyä. Siksi myös Mediakasvatusfoorumissa keskustellaan yhdessä siitä, mitä on laatu mediakasvatuksessa.

Mediakasvatuksen kattavuutta on mahdollista tarkastella monelta puolelta. Sisältöjen osalta on tärkeää, että muistamme myös poikkeusaikoina monenlaisten mediataitojen olevan tarpeellisia. Kattavuutta on myös huomioida mahdollisimman tasapuolisesti erilaiset kohderyhmät. Siihen ei yksikään toimija kykene ilman muiden apua, vaan medialukutaidon puolesta tulee puhua paljon ja mahdollisimman monella eri toimialalla. Kasvatuksella on paitsi velvollisuus vastata ihmisten tarpeisiin, myös tilaisuus avata mahdollisia maailmoja niille, jotka eivät yksin osaisi tai uskaltaisi niitä kuvitella. Mediakasvatuksen yksi tehtävä onkin tukea osallisuudessa ja itseilmaisussa niitä, joiden lähtökohdat saada äänensä kuuluviin ovat muita heikommat.

Kattavuudesta puhuttaessa ei tietenkään tule unohtaa alueellista kattavuutta. Alueellisen tasa-arvon eteen on yhä paljon työtä tehtävänä. Vaikka Mediakasvatusfoorumi järjestettiin nyt koronavirusolosuhteiden pakosta etänä, ja vaikka olisimme mielellämme tavanneet osallistujat paikan päällä, on asiassa ainakin yksi valoisa puoli. Se, että mediakasvattajilla on asuinpaikasta riippumatta yhtäläinen mahdollisuus osallistua vuoden 2020 Mediakasvatusfoorumiin.

KAVI halua kiittää jokaista Mediakasvatusfoorumissa mukana ollutta!

Saara Salomaa
Apulaisjohtaja, Mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikön päällikkö
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI