21.06.2023

Uusi opas kokoaa yhteen keinoja tutkimusperustaisuuden vahvistamiseen medialukutaitotyössä

Blogi / 21.6.2023, Kuva: 1) Skye Studios, 2) Ville Sohn, KAVI

Tutkimuksen merkityksestä, tietoperustaisuudesta ja tiedolla johtamisesta puhutaan paljon mutta tiedon soveltaminen ja hyödyntäminen ei ole kuitenkaan aina suoraviivaista tai helppoa. Medialukutaitotyön ammattilaisten löytämiä ratkaisuja koottiin yhteen oppaaksi.

Mediailmiöihin, niihin liittyviin lukutaitoihin ja kehittämiseen liittyen tehdään tutkimusta paljon, monesta eri näkökulmasta, eri maissa ja eri tieteenaloilla. Sen potentiaalia ei kuitenkaan välttämättä hyödynnetä niin paljoa kuin olisi mahdollisuus.

Medialukutaidot nivoutuvat eri ammattilaisten ja asiantuntijoiden työhön laajasti eri toimialoilla. Näin ollen myös tutkimuksella voi olla paljon eri merkityksiä riippuen siitä, millaiset oman toiminnan tavoitteet ja kontekstit ovat. Usein tutkimusperustaisuus voi jäädä ylätasolle tai juhlapuheisiin, jolloin arkiset toimintatavat voivat jäädä varjoon. Ottaen huomioon toiminnan ja kentän moninaisuus on tärkeä löytää keinoja, jotka vastaavat aidosti tarpeeseen ja ovat linjassa muun toiminnan ja olosuhteiden kanssa. Tutkimuksen hyödyntäminen ei ole samanlaista kaikille.

Tutkitun tiedon hyödyntäminen osana omaa toimintaa, sen suunnittelua ja valmistelussa ei ole myöskään vieras tai uusi asia. Eri alojen ammattilaisilla on paljon kokemusta, osaamista ja hyviä käytäntöjä tähän liittyen. Tämän vuoden Mediakasvatusfoorumin työpajassa loimme tilaa aiheesta keskustelulle, ideoiden, käytännön esimerkkien ja kokemusten jakamiselle sekä yhteisen käsityksen rakentamiselle.

Työskentelyn tulokset avoimeksi oppaaksi

Kokosimme yli 30 ammattilaisen ja asiantuntijan kanssa käytyjen keskusteluiden tulokset yhteen avoimesti saatavilla olevaksi oppaaksi. Päivitettävän verkkosivun tarkoituksena on tehdä näkyväksi perusteita tutkimusperustaisen toiminnan kehittämiseen, koota esimerkkejä, mitä se käytännössä voi tarkoittaa sekä luoda suuntaa myös tutkimusperustaisuuden edistämiseen.

Medialukutaitotyötä tehdään monipuolisesti eri tavoin. Oppaaseen kootut sisällöt tarjoavat mahdollisuuden soveltamiseen omasta näkökulmasta ja ne toimivat inspiraationa oman ja työyhteisön toiminnan kehittämiseen.

Opas löytyy osoitteesta: medialukutaitosuomessa.fi/tutkimusperustaisuus

Millä tavalla sinä voit parhaiten hyödyntää tutkittua tietoa omassa työssäsi?

Lauri Palsa, KT, Erityisasiantuntija

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti

P.S. Kiitos kaikille yhteiseen työskentelyyn osallistuneille!